Elektrownia wodna Wały Śląskie

Elektrownia wodna Wały Śląskie jest elektrownią przepływową. Została zbudowana w celu zużytkowania spiętrzenia stopnia budowanego w celach żeglugowych. Organizacja placu budowy i roboty przygotowawcze przy grodzy elektrowni ruszyły w 1953 roku . Rok później dół fundamentowy został zalany przez powódź, co spowodowało przerwę i znaczne opóźnienie robót.

1 listopada 1955 roku utworzono specjalne przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Elektrownia Wały w budowie", mające za zadanie realizację inwestycji. Kolejne poważne zagrożenia pojawiły się w kwietniu, lipcu i grudniu 1956 roku, kiedy to na Odrze wystąpiły niebezpieczne stany powodziowe. Budowniczym udało się jednak, dzięki utrzymaniu właściwego stanu gródz i dodatkowym zabezpieczeniom, uchronić budowę przed większymi stratami. Ostatecznie inwestycje uruchamiano stopniowo: 11 kwietnia 1958 roku oddano do eksploatacji pierwszy turbozespół. W miarę postępu prac przekazywano do eksploatacji dalsze turbozespoły: drugi – w czerwcu; III – w październiku 1958 roku. Inwestycję zamknięto 10 stycznia 1959 roku, w dniu oddania do eksploatacji czwartego turbozespołu. Stylistycznie budynki nawiązują do wzorów architektury osiedli mieszkaniowych z lat 30-tych XX wieku. Wyróżniają się starannym wkomponowaniem w otoczenie.

Uroczyste przekazanie elektrowni do eksploatacji miało miejsce 17 grudnia 1959 roku w obecności ówczesnego Ministra Górnictwa i Energetyki – Franciszka Waniołka.

Do elementów administrowanych przez Tauron Ekoenergię należą:
Budynek elektrowni wodnej,
Przepławka,
Prawobrzeżne umocnienia z przyczółkiem.

Elektrownia do dnia dzisiejszego utrzymała podstawowe wyposażenie z okresu budowy. Pracują tu cztery hydrozespoły, turbiny Kaplana o średnicy 4,0 m z regulatorami obrotów, agregatami pompowymi i serwomotorami aparatu kierowniczego turbiny i generatorami. Producentem części energetycznej były firmy: CKD Stalingrad Praha i CKD Blansko (Czechosłowacja).

Lokalizacja

Elektrownia wodna znajduje się w Brzegu Dolnym w województwie dolnośląskim. Jest to stopień żeglugowo-energetyczny; w części żeglugowej pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, część energetyczna jest własnością TAURON Ekoenergii. 

Ciekawostka

W latach 1954-58, równolegle do budowy elektrowni powstało osiedle mieszkaniowe dla pracowników. 

Zdjęcia

Elektrownia wodna Wały Śląskie
 • Dane Turbozespołu  Nr 1 Nr 2   Nr 3 Nr 4 
   TURBINA
   Rok budowy  1956  1956  1956  1956
   Typ  Kaplan  Kaplan  Kaplan  Kaplan
   Wytwórca  CKD Blansko  CKD Blansko CKD Blansko   CKD Blansko
   Moc instalowana [kW]  2430  2430  2430  2430
   Natężenie przepływu [m3/s]  60  60  60  60
   Spad [m]  4,7  4,7  4,7  4,7
   Prędkość obrotowa [obr/min]  88,2  88,2  88,2  88,2
   GENERATOR
     
   Rok budowy  1956  1956  1956  1956
   Typ  synchroniczny  synchroniczny  synchroniczny  synchroniczny
   Wytwórca  CKD Stalingrad  CKD Stalingrad  CKD Stalingrad  CKD Stalingrad
   Moc [kVA]  2700  2700  2700  2700
   Współczynnik mocy  0,75  0,75  0,75  0,75
   Napięcie [kV]  6,3  6,3  6,3  6,3
   Prędkość obrotowa [obr./min]  230  230  230  230