Elektrownia wodna Złotniki

Jedna z najstarszych elektrowni, uruchomiona już w 1924 roku!

Elektrownia wodna Rożnów

Prace nad zaporą na Dunajcu rozpoczęły się już w 1935 roku!

Farma wiatrowa Lipniki

Farma wiatrowa Lipniki to aż 15 elektrowni wiatrowych.

Poznaj nas

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze to wiodący wytwórca zielonej energii w Grupie TAURON.

Spółka eksploatuje 34 elektrownie wodne, w których pracuje 85 turbozespołów i 9 farm wiatrowych, gdzie energię elektryczną 
wytwarza 182 elektrowni wiatrowych. 
hand

Nasze elektrownie w grze komputerowej

Zapory wodne w Pilchowicach, Leśnej i Złotnikach Lubańskich inspiracją twórców nagrodzonej gry!

Grupa TAURON – OZE w liczbach

  • 34 elektrownie wodne
  • 9 farm wiatrowych
  • Woda – 132,944 MW łącznej mocy zainstalowanej
  • Wiatr – 380,750 MW łącznej mocy zainstalowanej