Elektrownie Wodne Kraków

W rejonie Krakowa znajduje się 6 elektrowni wodnych. Unikatowe punkty na mapie województwa małopolskiego produkują ekologiczną energię, przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii jakim jest woda.

W latach 1952-1927 Wydział Elektryczny Ministerstwa Robót Publicznych opracował dziesięcioletni program elektryfikacji sześciu województw. 

Program zakładał przede wszystkim racjonalne wykorzystanie największych elektrowni cieplnych przez połączenie ich siecią wysokiego napięcia w jeden system energetyczny. Dla zwiększenia pewności zasilania systemu zaplanowano wybudowanie elektrowni wodnych na Sole, Sanie i Dunajcu w Rożnowie.

Do Elektrowni Wodnych Kraków należą elektrownie:

Rożnów Czchów Dąbie Przewóz Olcza Kuźnice

Ciekawostka

Czy wiesz, że Jezioro Rożnowskie powstało w wyniku spiętrzenia wody przez zaporę?
hand

EW Rożnów

hand

EW Czchów

hand

EW Dąbie

hand

EW Przewóz

hand

EW Olcza

hand

EW Kuźnice