Farma wiatrowa Zagórze

Od 1 października 2012r. Farma wiatrowa Zagórze stanowi własność TAURON Ekoenergii, jest drugim - obok Farmy wiatrowej Lipniki - funkcjonującym parkiem wiatrowym w strukturach spółki.
Farma została uruchomiona na początku lutego 2003 r. i była jedną z pierwszych „zawodowych” farm wiatrowych w Polsce.

Na fundamentach, do budowy których wykorzystano 5,26 km drutu zbrojeniowego oraz 6750 m3 betonu, posadowiono 15 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda. Moc całkowita farmy wynosi 30 MW.

Farma wiatrowa składa się z 15 elektrowni wiatrowych Vestas V80 wyposażonych w wirnik, składający się z trzech łopat i piasty umieszczonej na wysokości 78 m. Masa całkowita pojedynczej elektrowni wynosi ok. 265 ton. Prędkość wiatru, konieczna do uruchomienia elektrowni, to 4 m/s. Pełną moc farma osiąga przy prędkości wiatru 14 m/s, a przy prędkości 25 m/s następuje automatyczne wyłączenie poszczególnych elektrowni. Każda z nich połączona jest podziemnymi liniami kablowymi z odległą o około 5 km stacją GPZ Recław. Łączna długość instalacji kablowej parku wiatrowego wynosi 119 km. Masa całkowita turbiny wynosi ok. 265 ton. Prędkość wiatru, konieczna do uruchomienia turbin, to 4 m/s. Pełną moc farma osiąga przy prędkości wiatru 14 m/s, a przy prędkości 25 m/s następuje automatyczne wyłączenie turbin. Każda z nich połączona jest podziemnymi liniami kablowymi z odległą o około 5 km stacją GPZ Recław. Łączna długość instalacji parku wiatrowego wynosi 119 km.

Każdego roku farma produkuje od 56 do 72 mln kWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii przez około 25 tysięcy polskich gospodarstw domowych.

Lokalizacja

Farma wiatrowa Zagórze jest zlokalizowana nieopodal wsi Zagórze nad Zalewem Szczecińskim, na południowy-wschód od wyspy Wolin.

Zdjęcia

Farma Wiatrowa Zagórze