Władze spółki

Roman Gabrowski

Prezes Zarządu

Przemysław Mandelt

Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Rejner 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jakub Szmigiel
Sekretarz Rady Nadzorczej - Mariusz Paczkowski
Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Wójcik