Andrzej Rejner

Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Przemysław Mandelt

Wiceprezes Zarządu

Przedstawiamy Państwu skład Rady Nadzorczej TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

Mariusz Paczkowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jakub Szmigiel  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Sioła  Członek Rady Nadzorczej
Ewa Palarczyk  Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Rejner  Członek Rady Nadzorczej