Przemysław Mandelt

Prezes Zarządu

Przemysław Prus

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej wspólnej VI kadencji spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

Agnieszka Małocha  Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Paulina Gierada  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mariusz Paczkowski  Sekretarz Rady Nadzorczej
Paweł Kupczak – Członek Rady Nadzorczej