Przemysław Mandelt

Prezes Zarządu

Przemysław Prus

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej spółki TAURON Ekoenergia sp. z o.o. od 13.01.2022:

Pan Mariusz Paczkowski – Przewodniczący RN,
Pani Paulina Gierada – Wiceprzewodnicząca RN,
Pan Paweł Kupczak – Członek RN,
Pani Renata Manacka – Członek RN,
Pan Bogdan Tkocz – Członek RN.