Przetargi

Centralne miejsce publikowania ogłoszeń o zamówieniach w Grupie TAURON.

Dialog techniczny

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców Pokoju 2 B (58-500 Jelenia Góra) informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny zgodnie z art. 31 a – 31c  ustawy z dania 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) w przedmiocie dostawy modułów PV i inwerterów solarnych. Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025 koncentruje się na wysokim poziomie zaangażowania w rozwój wytwarzania energii o niskiej i zerowej emisji, przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dialog techniczny będzie prowadzony w celu przygotowania spółki do przeprowadzenia postępowania publicznego dla zabezpieczenia dostawy wysokiej jakości produktów do planowanych na najbliższe lata inwestycji w farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy minimum 300 MW.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat@tauron-ekoenergia.pl. W temacie wiadomości prosimy pisać „dialog techniczny PV”.

The Technical dialogue

TAURON Ekoenergia sp.z o.o. with its registered office in Jelenia Góra at ul. Obrońców Pokoju 2 B (58-500 Jelenia Góra) informs that it intends to conduct a technical dialogue in accordance with art. 31 a - 31c of the Public Procurement Law Act of January 29, 2004 (Journal of Laws of 2019, item 1843) regarding the supply of PV modules and solar inverters. The TAURON Group strategy for 2016-2025 focuses on a high level of commitment to the development of low and zero emission energy production, primarily through investments in renewable energy sources.

The technical dialogue will be conducted in order to prepare the company for public proceedings to secure the supply of high quality products for the planned for the coming years investments in solar farms with a total capacity of at least 300 MW.

Should you be interested, please contact us at: sekretariat@tauron-ekoenergia.pl. Please write "PV technical dialogue" in the subject of your message.  

Platforma zakupowa

Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Poniżej znajdziesz odnośnik do Platformy Zakupowej, na której od 1 lipca 2013 r. publikowane są ogłoszenia o zamówieniach prowadzonych tradycyjnie i w formie elektronicznej (e-RFx). Znajdziesz tu również ogłoszenia dotyczące zamówień na roboty budowlane publikowane od 1 stycznia 2015 roku.

Nieruchomości TAURON

Nieruchomości na sprzedaż i wynajem Grupy TAURON. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Inne ogłoszenia

Ogłoszenia pozostałych spółek Grupy TAURON znajdziesz na stronie Przetargi Grupy TAURON