Elektrownia wodna Janowice

Jest nierozerwalnie związana z historią stopnia wodnego w Janowicach i wraz z nim stanowi przestrzenno – funkcjonalną i historyczną całość. 
Stopień ten wybudowano w latach 1912-1916 w okresie realizacji drugiego etapu programu kanalizacji Odry.

W ramach pierwszego etapu zbudowano w latach 1888-1897 dwanaście stopni wodnych ze śluzami komorowymi o długości 55m i szerokości 8m. Początkowo uważano, że kanalizacja Odry od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej wystarczy, jednak prognozy nie sprawdziły się i już od 1907 roku rozpoczęto dalszą przebudowę odrzańskiej drogi wodnej. Prace trwały do 1922 roku - powstało wówczas dziesięć nowych stopni wodnych. Z tego też okresu (lata 1912 - 1916) pochodzi stopień wodny w Janowicach. W 1920 roku rozpoczęto budowę przepływowej elektrowni wodnej Janowice, którą ukończono trzy lata później.

Usytuowany jest w Jeszkowicach, na 232,405 km szlaku żeglugowego Odry. W budynku maszynowni zainstalowano dwa hydrozespoły. W ich skład wchodziły turbiny Francisa o łącznej mocy 1,1 MW, przekładnie główne, regulatory i generatory. Producentem części energetycznej była firma "Siemens-Schuckert". Pozostałe urządzenia (mechaniczne) dostarczyła firma "F. Schichau-Elbing".

Od czasu powstania elektrownia i jej wyposażenie było poddawane koniecznym pracom naprawczym i konserwacyjnym. W latach 2009-2011 przeprowadzono kompleksową modernizację obiektu polegającą przede wszystkim na zastąpieniu dwóch pionowych turbozespołów Francisa czterema nowoczesnymi turbinami rurowymi Kaplana wraz z rozdzielnią i nastawnią powodującą automatyzację pracy.

Lokalizacja

Elektrownia wodna Janowice znajduje się na rzece Odra w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica, województwo dolnośląskie.

Nowoczesny design

Budynek elektrowni nawiązuje do form geometrycznych, oszczędnych, a przy tym funkcjonalnych i dobrze komponujących się z otoczeniem. 

Zdjęcia

Elektrownia wodna Janowice
 • Dane Turbozespołu  Nr 1  Nr 2   Nr 3  Nr 4
   TURBINA 
   Rok budowy  2011 2011 2011  2011
   Typ  Kaplan  Kaplan  Kaplan  Kaplan
   Wytwórca GEG  GEG  GEG  GEG
   Moc instalowana [kW]  384  384  384  384
   Natężenie przepływu [m3/s]  13,1  13,1  13,1  13,1
   Spad [m]  3,3  3,3  3,3  3,3
  Prędkość obrotowa [obr/min]  156  156  156  156
   GENERATOR  
   Rok budowy  2011  2011  2011  2011
   Typ  asynchroniczny  asynchroniczny  asynchroniczny  asynchroniczny
   Wtwórca  Siemens  Siemens  Siemens Siemens 
   Moc [kVA]  400  400  400  400
   Współczynnik mocy  0,82  0,82  0,82 0,82 
   Napięcie [kV]  0,4  0,4  0,4  0,4
   Prędkość obrotowa [obr./min]  742  742  742  742