Roman Gabrowski

Prezes Zarządu
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektrycznego, specjalność: automatyzacja procesów przemysłowych oraz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, specjalizacja: zarządzanie strategiczne. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu zarządzania energetycznymi podmiotami Skarbu Państwa oraz studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki w zakresie „Zarządzania finansami firmy”. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz uprawnienia budowlane rzeczoznawcy z zakresu elektroenergetyki. Jest również biegłym sądowym.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na stanowiskach menadżerskich w branży elektroenergetycznej, w tym w podmiotach funkcjonujących obecnie w Grupie TAURON. W latach 1998 – 2002 pełnił funkcje prezesa zarządu ZE Wałbrzych SA, a w latach 2007 – 2008 EnergiaPro Gigawat (obecnie: TAURON Obsługa Klienta). W 2007 roku był przewodniczącym rady nadzorczej Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych (obecnie: TAURON Ekoenergia).

Prywatnie: mąż i ojciec czworga dorosłych dzieci. Zdeklarowany przyjaciel rodziny (co zostało potwierdzone oficjalnie certyfikatem Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny) aktywnie działający w lokalnym środowisku, nie tylko na rzecz rodzin, ale i szeroko rozumianego rozwoju kultury i samorządności.