Przemysław Mandelt

Wiceprezes Zarządu
Jest absolwentem Wydziałów Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał odpowiednio tytuł inżyniera o specjalności sieci telekomunikacyjne oraz magistra o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz trenera biznesu na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Ponadto posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dodatkowo ukończył wiele szkoleń w zakresie finansów i księgowości.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2000, pracując na stanowisku inżyniera ds. eksploatacji i utrzymania sieci w firmie Telefonia Dialog S.A. Zanim rozpoczął pracę w TAURON Ekoenergii, w latach 2004-2016, związany był z Przedsiębiorstwem Farmaceutycznym „Jelfa” S.A. zajmując stanowiska od referenta księgowego do kontrolera finansowego Firmy. Od lutego 2016 roku jest Wiceprezesem Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu Marselwind Sp. z o.o.

Ponadto w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka oraz sekretarza Rady Nadzorczej Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu, a bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. zasiadał w Radzie Nadzorczej tej Spółki. Dodatkowo od roku 2012 pełni funkcję członka zarządu jednej z jeleniogórskich wspólnot mieszkaniowych.

Prywatnie mąż i ojciec. Miłośnik aktywnego wypoczynku. Wolny czas najchętniej spędza na górskich lub rowerowych wycieczkach z rodziną.