Przemysław Mandelt

Prezes Zarządu
Jest absolwentem Wydziałów Elektroniki oraz Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Przed rozpoczęciem pracy w TAURON Ekoenergii ,w latach 2004-2016, związany był z przedsiębiorstwem farmaceutycznym zajmując stanowiska od referenta księgowego do kontrolera finansowego firmy.

Od lutego 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Ekoenergia. Obecnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu Marselwind sp. z o.o..

Współautor i skuteczny realizator koncepcji rozwoju OZE w Grupie TAURON.