Elektrownia wodna Kopin

Ta przepływowa elektrownia została zbudowana na lewym brzegu kanału żeglugowego w 1924 roku. Ze względu na rolniczy charakter okolicznych terenów była wykorzystywana głównie do zasilania w energię elektryczną urządzeń śluzowych i gospodarstw rolnych.

W wolnostojącym budynku elektrowni znajdują się rozdzielcze urządzenia elektryczne i hydrozespół z turbiną Francisa produkcji Schiehau Elbing oraz generatorem produkcji Siemens Schucker Werke. Zainstalowana moc elektrowni wynosi 1,152 kW. Woda do turbiny jest doprowadzona kanałem energetycznym usytuowanym równolegle do starej śluzy komorowej. Na wlocie do kanału energetycznego doprowadzającego, znajduje się budowla wlotowa z zasuwami.

Nad kanałem przed wlotem do turbiny i kanału upustu płuczącego usytuowany jest most drogowy. W latach 70 XX wieku został wyremontowany stopień wodny Zwanowice.

W roku 1976 stary jaz kozłowo – iglicowy zastąpiono obecnym jazem sektorowym, a w latach 80 dobudowano nową śluzę komorową.

Lokalizacja

Elektrownia wodna Kopin usytuowana jest na rzece Odrze, na stopniu wodnym Zwanowice, na który składają się również: dwie śluzy komorowe i jaz sektorowy.

Zdjęcia

Elektrownia wodna Kopin
 • Dane Turbozespołu  Nr 1
   TURBOZESPÓŁ
   Moc zainstalowana TZ [kW]  920
   Moc osiągalna TZ [kW]  920
   TURBINA
   Rok budowy  1923
   Typ  Francis
   Wytwórca  Schienau Eling
   Moc instalowana [kW]  900
   Natężenie przepływu [m3/s]  34
   Spad [m]  3,4
   Prędkość obrotowa [obr/min]  przekł./750
   GENERATOR
   Rok budowy  1923
   Typ  PFL400/32-750
   Wytwórca  SSW
   Moc [kVA]  1150
   Współczynnik mocy  0,8
   Napięcie [kV]  5,1
   Prąd [A]  26,1
   Prędkość obrotowa [obr./min]  150