Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.

​​​​​​​Dotychczasowe ogłoszenia

 
 
 
 

EW Bobrowice I - modernizacja wraz z dostawą turbozespołów

Zakup projektów farm wiatrowych o mocy nie mniejszej niż 10 MW

Modernizacja turbin wraz z pracami towarzyszącymi w EW Bobrowice II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Szklarska Poręba I i II

Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty EW Otmuchów

Dostawa do EW Bobrowice II Turbozespołów wraz z ich montażem i modernizacją instalacji towarzyszących

Dostawa i montaż turbozespołów do EW Wrocław I - wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty dla modernizacji EW Pilchowice I

Modernizacja turbozespołów w EW Dąbie wraz z wymianą łopat wirników

Zaproszenie do składania ofert na farmy wiatrowe powyżej 10 MW – 2012

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Obrońców Pokoju 2B 58-500 Jelenia Góra,
tel. +48 75 75 46 800, fax. +48 75 75 46 809,
e-mail: sekretariat@tauron-ekoenergia.pl, www.tauron-ekoenergia.pl
 
 
zaprasza do składania ofert na: 
sprzedaż  udziałów w spółkach celowych posiadających uruchomione farmy wiatrowe lub gotowe projekty na budowę farm o mocy nie mniejszej niż 10 MW.
 
 
1. Oferta powinna dotyczyć sprzedaży 100% udziałów w spółkach celowych  posiadających uruchomione farmy wiatrowe  lub gotowe projekty na budowę farm  o mocy nie mniejszej niż    10 MW - zlokalizowane na terenie kraju.
 
2.  Oferty mogą składać zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne.
 
3. Podmioty gospodarcze składające oferty zobowiązane są do przedstawienia następujących informacji:
a) kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) opisu doświadczenia w zakresie farm wiatrowych.
 
4. Oferta winna zawierać:
a) nazwę, adres i dane kontaktowe ( tel., e-mail.) składającego ofertę,
b) opis farmy wiatrowej wg wzoru – karty projektu dostępnego na stronie internetowej: www.tauron-ekoenergia.pl (zakładka: Ogłoszenia)
c) kopię pozwolenia na budowę,
d) kopię warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowy przyłączeniowej,
e) cenę sprzedaży udziałów w spółce celowej,
f) harmonogram realizacji inwestycji,
g)   podstawowe informacje finansowe (źródła finansowania inwestycji,  wartość aktywów, średnioroczne koszty eksploatacyjne, okres ekonomicznej użyteczności),
h)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie audytu projektu.
 
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 12 czerwca 2012 r. pocztą lub w siedzibie TAURON Ekoenergia sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra w godzinach 9:00 – 15:00 z dopiskiem „Farmy wiatrowe - sprzedaż udziałów”
 
6. Oferenci są związani ofertą przez okres 120 dni od terminu składania ofert.
 
7. Wybrane projekty zostaną poddane audytowi, a następnie z Oferentami zostaną przeprowadzone negocjacje.
 
8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony TAURON Ekoenergia sp. z o.o. jest Jacek Bieńkowski, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, tel. 757546882, e-mail: jacek.bienkowski@tauron-ekoenergia.pl
 
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 

Dostawa do EW Bobrowcie II Turbozespołów wraz z ich montażem i modernizacją instalcji towarzyszących

Dostawa turbozespołów wraz z ich montażem i wykonaniem instalacji towarzyszących do EW Szklarska Poręba I i II

Budowa Farmy Wiatrowej Wicko

Modernizacja Elektrowni Wodnej Otmuchów wraz z dostawą turbozespołów

Ogłoszenie o przetargu - Dostawa dwóch turbozespołów (TZ-3, T-Z4) wraz z ich montażem i wykonaniem instalacji towarzyszących do EW Wrocław I

Budowa Farmy Wiatrowej Marszewo

Modernizacja EW Pilchowice I wraz z dostawą turbozespołów

Ogłoszenie o zamówieniu nr 4 - Farma wiatrowa Wicko

Informacja - Projekt Wicko

Bels Investment sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze informuje o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej WICKO o mocy 40MW wraz z dostawą turbin".
 
Szczegóły unieważnienia
 

Ogłoszenie o przetargu - Inżynier Kontraktu - MARSZEWO

Ogłoszenie o przetargu MARSZEWO

Ogłoszenie o przetargu WICKO

BELS INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B
Szczegóły ogłoszenia o przetargu dostępne są do pobrania w poniższych plikach:
 

Ogłoszenie o zamówieniu (130,1 kB)

Ogłoszenie dodatkowych informacji (87,2 kB)

Odpowiedzi na pytania (74,6 kB)

 
WICKO_wykaz_robot_budowlanych (46 kB)
 

Unieważnienie postępowania WICKO

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B
 

Farma wiatrowa 10MW

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B
 
tel. +48 75 75 46 800, fax. +48 75 75 46 809,
e-mail: sekretariat@tauron-ekoenergia.pl, www.tauron-ekoenergia.pl
 
zaprasza do składania ofert na:
sprzedaż 100% udziałów w spółkach celowych, które posiadają lub do 30 września 2012 roku będą posiadały w pełni uruchomione farmy wiatrowe o mocy nie mniejszej niż 10 MW.
 
 
1. Oferta powinna dotyczyć sprzedaży 100% udziałów w spółkach celowych, które posiadają lub do 30 września 2012 roku będą posiadały w pełni uruchomione farmy wiatrowe o mocy nie mniejszej niż 10 MW i są zlokalizowane na terenie kraju.
2. Oferty mogą składać zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne.
3. Podmioty gospodarcze składające oferty zobowiązane są do przedstawienia następujących informacji:
a) kopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) opisu doświadczenia w zakresie farm wiatrowych.
4. Oferta winna zawierać:
a) nazwę, adres i dane kontaktowe ( tel., e-mail.) składającego ofertę,
b) opis farmy wiatrowej wg wzoru dostępnego na stronie internetowej www.tauron-ekoenergia.pl
c) kopię pozwolenia na budowę,
d) kopię warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowy przyłączeniowej,
e) cenę sprzedaży udziałów w spółce celowej,
f) harmonogram realizacji inwestycji,
g) podstawowe dane dotyczące modelu finansowania inwestycji,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie audytu projektu.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 24 maja 2011r. pocztą lub w siedzibie TAURON Ekoenergia sp. z o.o.,
ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra w godzinach 9:00 – 15:00 z dopiskiem „Farmy wiatrowe - sprzedaż udziałów”
6. Oferenci są związani ofertą przez okres 120 dni od terminu składania ofert.
7. Wstępnie wybrane projekty zostaną poddane audytowi.
8. Po wykonaniu audytu z Oferentami, których projekty spełniają oczekiwania TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zostaną przeprowadzone negocjacje bezpośrednie.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony TAURON Ekoenergia sp. z o.o. jest
Jacek Bieńkowski tel.
(75) 7546882, e-mail: jacek.bienkowski@tauron-ekoenergia.pl
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 

Zaproszenie do składania ofert - biogazownie

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B zaprasza do składania ofert na:
realizację przedsięwzięcia polegającego na nabyciu przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  udziałów w spółkach z o.o. które posiadają lub, do roku 2015, będą posiadać biogazownie rolnicze oraz rozpoczną działalność w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego o łącznej mocy do 20 MWe.
 
Szczegóły zamówienia dostępne są do pobrania w poniższych plikach:
 
Ogłoszenie biogazownia (27,6 kB)

Zaproszenie do składania ofert - farmy wiatrowe

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B
zaprasza do składania ofert na:
realizację przedsięwzięcia polegającego na nabyciu przez TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  udziałów/akcji w spółkach realizujących projekty farm wiatrowych i nawiązaniu długo terminowej współpracy zmierzającej do wspólnej realizacji takich projektów o łącznej mocy 300 MW.
 
Szczegóły zamówienia dostępne są do pobrania w poniższych plikach:
 
Karta informacyjna (20,3 kB)

Ogłoszenie o zamówieniu - Inżynier kontraktu WICKO

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2
ogłasza przetarg na:
Inżyniera kontraktu dla potrzeb realizacji inwestycji pn: "Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finasowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych".
Szczegóły zamówienia dostępne są do pobrania w poniższych plikach:
 
 
Wybór oferty (273,4 kB)
 

Wykaz osób (103,5 kB)

Wykaz usług (46 kB)

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2 - Farma Wiatrowa Wicko

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Obrońców Pokoju 2B
ogłasza przetarg na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis
Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40MW
oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu i uzupełniająco innych instrumentów finansowych.
 
Szczegóły zamówienia dostępne są do pobrania w poniższych plikach:
 

Treść ogłoszenia (175,6 kB)

Wniosek o dopuszczenie (47,5 kB)

Załącznik numer 1 - oświadczenie (37 kB)

Załącznik numer 2 - oświadczenie (44 kB)

Załącznik numer 3 - wykaz umów leasingu (45 kB)

Załącznik numer 4 - wykaz projektów dotyczących budowy farm wiatrowych (42,5 kB)

Ogłoszenie o zamówieniu - Farma Wiatrowa Wicko